flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Завдання , місія, функції та повноваження суду

18 листопада 2019, 11:30

Основні завдання, місія ,  функції та повноваження , що стоять перед 

 Полонським районним судом

 

      Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюєть виключно судами.

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

     Полонський районний суд Хмельницької області є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

     Полонський районний суд Хмельницької області спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

     Завдання суду визначені ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якої суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

   До повноважень місцевого суду  згідно ст.22 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII належить:

  1. Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.
  2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.
  3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.
  4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).
  5. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

 Закон України «Про судоустрій і статус  суддів» визначає основну місію суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

Ми працюємо для ЗАХИСТУ ВАШИХ ПРАВ, свобод та законних інтересів.