flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зразки позовних заяв

  Про стягнення заробітної плати (зразок)

 

                                                      Полонський районний суд Хмельницької області

м. Полонне , вул.Героїв Майдану, 5

                                                                                                                                                                                                                                                         Заявник: ______________________

                                                    Адреса: ________________________

                                                      ід.код__________________________

                                                     Тел: ___________________________

 

                                                    Боржник: ____________________

                                                          Адреса:________________________

                                                      р/р ___________________________

                                              код ЄДРПОУ________, МФО _____

  

ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, 
але невиплаченої заробітної плати

  

         Я, __________________________________________, згідно наказу від ______________ р. №_____, була прийнята на роботу до _____________________________ на посаду _____________________________________________. Боржник у встановлені законом строки, починаючи з _____________ року не виплачує мені заробітну плату.

Згідно з довідкою від _____________ року за № _____, наданою ___________________ ______________________________________, заборгованість по виплаті мені заробітної плати становить _________ грн. (сума прописом), яка не виплачена боржником до цього часу.

Вважаю дії боржника незаконними, оскільки відповідно статті 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чин іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ "Про судовий збір" від сплати судового збору звільняються позивачі – у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

На підставі викладеного та відповідно до статті 115 КЗпП України, ст.ст. 95, 96, 98 ЦПК України,

ПРОШУ:

Видати судовий наказ про стягнення з ___________________________________________ на мою користь нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати в сумі _____________ грн.

Додатки:

  1. Копія наказу про прийняття на роботу.
  2. Довідка про нараховану, але невиплачену зарплату.
  3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду.
  4. Копія заяви про видачу судового наказу.

«____»____________20___ р.                                                     ____________________

                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

Про розірвання шлюбу (зразок)

Полонський районний суд Хмельницької області

                                                   м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5, 30500

 

                                                 Позивач: Сергієнко Ніна Семенівна  

18 квітня 1983 року народження      

м. Полонне, вул. Гоголя, буд.26       

ід.номер ______________________ 

електронна адреса ____________    

                                                    Тел. моб______________________  

 

                                                   Відповідач: Петров Іван Іванович     

20 квітня 1980 року народження       

м. Полонне, вул. Гоголя, буд.26        

ід.номер ______________________  

електронна адреса _____________  

                                                    Тел. моб______________________   

                        

                                                    

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

    15 червня 2010 року я зареєструвала шлюб з Петровим Іваном Івановичем у Відділі реєстрації актів цивільного стану Полонського районного управління юстиції, актовий запис № 647 (Копія свідоцтва про одруження Серія 1-БП № 028739 від 15 червня 2010 року).

Від даного шлюбу маємо спільну дитину – Петрова Олега Івановича, 14.05.2011 року народження. Спору з відповідачем про місце проживання дитини не має.

Підставою для розірвання шлюбу є ті обставини, що у нас відсутні спільні інтереси з чоловіком, наявні різні погляди на життя, відсутнє взаєморозуміння. Ми втратили почуття любові та поваги один до одного. З відповідачем спільного господарства не ведемо. Подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе. В добровільному порядку відповідач розірвати шлюб відмовляється (відповідач згоден на розірвання шлюбу).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 110, 112 Сімейного Кодексу України, ст. 119  Цивільного процесуального кодексу України,-

 ПРОШУ:

Розірвати шлюб між мною, Сергієнко Ніною Семенівною та Петровим Іваном Івановичем, зареєстрований 15 червня 2010 року у Відділі реєстрації актів цивільного стану Полонського районного управління юстиції, актовий запис № 647.

Додаток:   квитанція про сплату судового збору

                2 копії позовної заяви

                1 копія свідоцтва про шлюб та оригінал

                2 копії паспорта

                2 копії свідоцтва про народження дитини

               

«___» __________ 20___р.                                           _____________

                                                                                             (підпис)      

 

  

Про стягнення аліментів (зразок)

          Полонський районний суд Хмельницької області

                                                   м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5, 30500

                                   

                                              Позивач: Іващенко  Аліна Сергіївна      

14 травня 1980 року народження         

м. Полонне, вул. Гоголя, буд.26           

ід.номер_____________________        

електронна адреса _____________      

                                                    Тел. моб______________________      

                                              

                                              Відповідач: Іващенко  Іван Степанович

                                              01 січня 1980 року народження           

м. Полонне, вул. Гоголя, буд.26           

ід.номер _____________________       

електронна адреса _____________      

                                                    Тел. моб______________________       

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів

Я, Іващенко  Аліна Сергіївна, 25 серпня 2002 року вступила в шлюб з відповідачем, Іващенко Іваном Степановичем. 16 грудня 2007 року наш шлюб було розірвано рішенням Полонського районного суду .

Від шлюбу маємо неповнолітню дитину – Іващенка Максима Івановича, 15.03.2004 року народження, який проживає разом зі мною. Дитина знаходиться повністю на моєму утриманні. Відповідач в добровільному порядку коштів на утримання дитини мені не надає та не приймає участі в утриманні дитини.

 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 180 - 185 Сімейного кодексу України, ст. ст. 3, 15,119 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

Стягнути з Іващенка  Івана  Степановича, на мою користь, аліменти на утримання дитини – Іващенка Максима Івановича, 2004 року народження, в розмірі ? всіх видів заробітку, але не нижче 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно.

 

Додаток:   2 копії позовної заяви

                2 копії свідоцтва про розірвання шлюбу

                2 копії свідоцтва про народження дитини

                довідки про доходи

 

 

_________ 20__ року                                                                   _______________

                                                                                                              (підпис)

 

Зразки заяв

 

 

Заява на видачу копії рішення (постанови) суду 

                                                                                    Голові  Полонського районного суду

                                                                                                                             Горщару А.Г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ________________________                                                                                                                                                                         (прізвище, ім"я та по батькові заявника) 

                                                                                            проживаючого(ї) за адресою:

                                                                                            ________________________

Заява 

 Прошу Вас видати мені копію рішення (постанови) суду по справі № __________ за позовом _____________________________________________до________________________________________________________________

про  ______________________________________________________________, яка розглядалася  в _________ році  Полонським районним  судом.

«____» __________ 20__ р.                ___________                                 _______________

                                                             підпис                                                      прізвище та ініціали

 

 

Заява на видачу копії постанови по КУпАП

Голові Полонського районного суду

Горщару А.Г.

                                                                 ___________________________

                      (прізвище, ім"я та по батькові заявника).

проживаючого(ї) за адресою:

________________________

Заява

Прошу Вас видати мені копію постанови  суду по справі № _________ про притягнення ________________________________________________ до  адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення передбаченого  ст. ___________ КУпАП,  яка розглядалася  в _________ році  Полонським районним судом.

 «____» __________ 20__ р.               ___________                            _______________

                                                                 підпис                                          прізвище та ініціали

 

 

Заява на видачу копії вироку (ухвали) суду 

 Голові Полонського районного суду

Горщару А.Г.

                                                                 __________________________________

                                                                                 (прізвище, ім"я та по батькові заявника)

проживаючого(ї) за адресою:

________________________________ 

Заява

Прошу Вас видати мені копію вироку (ухвали)  Полонського районного суду за __________ рік по обвинуваченню ____________________________________ за ст. ______________.

 

«____» __________ 20__ р.                          ___________                            _______________

                                                                                        підпис                               прізвище та ініціали   

 

 

 Зразок заяви про надання дозволу на побачення з особами, які тримаються під вартою

 Судді Полонського районного суду

____________________________________

                                                                                                                                                                         (прізвище, ім"я та  по батькові судді)    

                           ____________________________________

                                                                                                                                          (прізвище, ім"я та по батькові заявника)

                                  проживаючого  за адресою:

                                ____________________________________

          засоби зв’язку _______________________

 

Заява 

         Прошу Вас надати дозвіл на побачення з обвинуваченим (засудженим)__________________________________________________________________,

П.І.Б. (повністю), дата народження, стаття КК України