flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Стан здійснення правосуддя за 2019 рік Полонським районним судом

Полонським районним судом Хмельницької області  було проведено огляд даних про стан здійснення правосуддя за 2019 рік, завданням якого є своєчасне виявлення тенденцій, що виникають у діяльності суду, їх аналізу та вжиття необхідних заходів для усунення недоліків у роботі, підвищення рівня здійснення судочинства.

Під час проведення  вказаного огляду було використано статистичні звіти за 2018 та 2019 роки, інші матеріали суду. Відповідно до даних звіту автоматизованої системи документообігу суду , відсоток розгляду справ у 2019 році сягнув показника 98.6%.

Згідно штатного розпису у Полонському  районному  суді  Хмельницької області - 4 посади  суддів. Фактично троє суддів  здійснюють судочинство , одна посада судді вакантна.  Судді  мають досвід роботи у судовій системі , зокрема на посаді судді,  відповідно -  19, 9, 8 років.

В минулому році до Єдиного державного реєстру судових рішень суддями Полонського районного суду направлено 4061 процесуальне рішення.

І. Надходження справ та матеріалів  у 2019 році збільшилось майже на 4%, у порівнянні з 2018 роком, що наведено в діаграмі 1.

 

Діаграма 1.(* в діаграмі відображені показники з  врахуванням залишків на початок звітних періодів)

 

 

Кількісне  співвідношення надходження справ та матеріалів за видами судочинства відображене в діаграмі 2.         

Діаграма 2. У кількісному співвідношенні

 

 В порівнянні з 2018 роком  збільшилась кількість розгляду справ по трьох категоріях , зокрема  в порядку кримінального судочинства  – на  128 справ ( 19%), в порядку адміністративного судочинства – на  27 справ (66 %), справ по адміністративні правопорушення – на 6 справ (1 %). Зменшилась кількість розгляду справ по цивільному судочинству -  на 151 справу (13%).

 ІІ. Середня кількість справ та матеріалів , що перебували на розгляді в звітному періоді  з розрахунку на одного суддю в Полонському районному суді становить 807 справ ( в 2018 році- 804).

В порівнянні з 2018 роком  збільшилось  надходження справ та матеріалів на одного суддю на 3 справи (0.37 %) . З вересня 2018 року  та на протязі 2019 року здійснювали свої повноваження 3 суддів . З січня по вересень 2018року - 2 суддів.

 ІІІ. За 2019 рік у Полонському районному суді перебувало на розгляді -

        1. Кримінальне судочинство:

     -   159 кримінальних провадженнь , із яких 130 розглянуті відносно 135  

          особи (в порівнянні з 2018 роком -132 провадження  стосовно 161 особи );

     -   569 клопотаннь, скарг, заяв під час досудового  розслідування;

     -   1 справа в порядку надання міжнародної правової допомоги;

     -   54 справа в порядку виконання судових рішень;

     -   8 заяв про відвід судді (слідчого судді);

     -   1  перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами.

 Діаграма 3 .  Кількість розглянутих справ  в кримінальному  судочинстві

 

  1. Адміністративне судочинство:

     - 35 справи ( в порівнянні із 2018 р – 27);

     - 33 справи в порядку виконання судового рішення .

 Діаграма 4.  Кількість розглянутих справ  в адміністративному  судочинстві

 

 

 У 2019 році спостерігалась тенденція щодо збільшення розгляду справ  адміністративного  судочинства  в порівнянні з 2018 роком  на 23%,  а також справ у порядку виконання судових рішень на 3,3%.

 

  1. Цивільне судочинство :

    - 724 справи позовного провадження ( в порівнянні з 2018 р – 724);

    - 48 заяв про видачу/скасування судового наказу (2018 – 48);

    - 57 справ окремого провадження ( 2018 – 80);

    - 5 заяв про перегляд заочного рішення;

    - 1 заяв про перегляд справ за нововиявленими обставинами;

    - 7 скарг на дії або бездіяльність виконавчої служби ;

    - 58 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень;

    -  2 доручення іноземних судів;

    - 1 клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду.

 Діаграма 5.  Кількість розглянутих справ  в цивільному  судочинстві

 

 

 

  1. Справи про адміністративні правопорушення:

    - 491 справа,  в т.ч. 9 справ щодо корупційних правопорушень (2018 – 

      471, в т.ч. 8 справ щодо корупційних правопорушень) ;

 Діаграма 6.  Кількість розглянутих справ  в справах про адмінправопорушення

 

ІV.  Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили в 2019 році в Полонському районному суді становили 135 осіб. 394 справи  розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними  засобами, 9 справ здійснювались у режимі відео конференцій.

V. Склад засуджених, їх розподіл за видами та мірами покарання .

В 2018 році в Полонському районному суді засуджено 75 осіб, із них 12 жінок.

За видами покарання  поділяються на :

- злочини невеликої тяжкості – 64 особи ;

- злочини середньої тяжкості – 65 осіб ;

- тяжкі злочини – 31 особа ;

- особливо тяжкі злочини – 3.

Із них:

 

За мірою покарання поділяються на :

1. Позбавлення волі на певний строк – 15 осіб, із них :

- 1 особа позбавлення волі один рік

- 2 особи позбавлення волі понад  1 до 2-х років;

- 2 особа понад  2-х  до 3-х  років;

2. Арешт – 6 особи;

3. Громадські роботи – 8 осіб;

4. Штраф – 40 осіб.

 Діаграма 7.  Порівняльна таблиця міри покарань

 

 VI. Кількість справ , що розглянуті понад строки, встановлені процесуальним законодавством в Полонському районному суді становить:

- 4 справи, які слухались понад 6 місяців до 1 року,

- 2 справи, які слухались понад 1 рік до 2-х років,

- 2 справи, які слухались понад 2 роки до 3-х років,

 

 VII. Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду (кінець 2019 року)  становить 229 справ, в т. ч.  у 4  справах зупинено провадження.

Із них:

  По кримінальному судочинству:

- 29 кримінальних проваджень;

- 4 клопотань органів досудового розслідування .

 По адміністративному судочинству:

- 11 адміністративних справ.

 По цивільному судочинству:

- 162 цивільних справи.

 

VIII. Відомості щодо справляння судового збору:

- 734641грн фактично сплачено судового збору (2018р – 770819 грн);

- 171646 грн присуджено до стягнення судового збору (2018 рік -128329 грн);

- 15210 грн повернено судового збору (2018 рік – 16133 грн)

-191 особу на суму 143071 грн  звільнено від сплати судового збору  (187 осіб на суму 142534 грн).

 IX. Провівши огляд даних здійснення правосуддя Полонським районним судом Хмельницької області за 2019 рік можна сказати, що у результаті сумлінної роботи суддів та працівників апарату суду та незважаючи на значне фактичне навантаження , складність у роботі, суд в цілому забезпечив правильне і своєчасне вирішення переважної більшості судових справ, забезпечив належне здійснення судочинства по всіх категоріях .

Різниця динаміки надходження справ  і матеріалів у нашому суді за два попередні роки (2018-2019рр) невелика . Це говорить про те, що населення району  та міста  стало частіше звертатися  до суду за захистом своїх прав  та інтересів.

 

Керівник апарату

Полонського районного суду                                       Н.П.Рибачок

 

22.01.2020 року

 Виконавець: Бобрівник В.І.