flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Стан здійснення правосуддя за 2018 рік Полонським районним судом

Полонським районним судом Хмельницької області  було проведено огляд даних про стан здійснення правосуддя за 2018 рік, завданням якого є своєчасне виявлення тенденцій, що виникають у діяльності суду, їх аналізу та вжиття необхідних заходів для усунення недоліків у роботі, підвищення рівня здійснення судочинства.

Під час проведення  вказаного огляду було використано статистичні звіти за 2018 та 2017 роки, інші матеріали суду . відповідно до даних звіту автоматизованої системи документообігу суду , відсоток розгляду справ у 2018 році сягнув показника 89.8%.

Згідно штатного розпису у Полонському  районному  суді  Хмельницької області - 4 посади  суддів. Фактично троє суддів  здійснюють судочинство , одна посада судді вакантна.  Судді  мають досвід роботи у судовій системі , зокрема на посаді судді,  відповідно -  13, 8, 7 років.

В минулому році до Єдиного державного реєстру судових рішень суддями Полонського районного суду направлено 4165 процесуальних рішень.

 

 1. Надходження справ та матеріалів  у 2018 році збільшилось майже на 8.59%, у порівнянні з 2017 роком, що наведено в діаграмі 1.

 

Діаграма 1.

 

                                         

(* в діаграмі відображені показники з  врахуванням залишків на початок звітних періодів)

 

Кількісне  співвідношення надходження справ та матеріалів за видами судочинства відображене в діаграмі 2.         

Діаграма 2. У кількісному співвідношенні

  2. Середньомісячне надходження справ та матеріалів , що перебували на розгляді в звітному періоді з розрахунку на одного суддю в Полонському районному суді становить 804 справи ( в 2017 році- 1102).

В порівнянні з 2017 роком  зменшилось надходження справ та матеріалів на одного суддю на 298 справ ( 27.04%) , оскільки з січня по вересень 2018 року -  здійснювали свої повноваження 2 суддів, з вересня 2018 року – 3 суддів ( 2017 р – 2 суддів).

 

3. Кількість справ та матеріалів, які перебували на розгляді в суддів Полонського районного суду за 2018 рік становить :

- справи кримінального судочинства – 638

- справи адміністративного судочинства – 37

- справи цивільного судочинства – 1016

- справи про адміністративні правопорушення – 473.

 

В порівнянні з 2017 роком  збільшилась кількість розгляду справ по двох категоріях , зокрема  в порядку кримінального судочинства  – на  225 справ ( 35%), в порядку цивільного судочинства – на  105 справ (10.33%). Зменшилась кількість розгляду справ по адміністративному судочинству -  на 46 справ (55.4%), справ по адміністративні правопорушення – на 1 справу (0.21%). А загалом більше  на 283 справи (13.07%).

 

 

Діаграма 3. Порівняльна таблиця кількості справ та матеріалів, які перебували на розгляді в суді в 2018 та 2017 роках.

 

 

 4. За 2018 рік у Полонському районному суді перебувало на розгляді -

       1. Кримінальне судочинство:

     -   151 кримінальне провадження  , із яких 132 розглянуті відносно 161  

          особи (в порівнянні з 2017 роком -118 провадженнь стосовно 120 осіб );

     -   453 клопотання, скарги, заяви під час досудового  розслідування;

     -   1 справа в порядку надання міжнародної правової допомоги;

     -   51 справа в порядку виконання судових рішень;

     -   1 інші.

 

 Діаграма 4.  Кількість розглянутих справ  в кримінальному  судочинстві

 

 

  1. Адміністративне судочинство:

     - 27 справ ( в порівнянні із 2017 р – 74);

     - 10 справ в порядку виконання судового рішення .

 

 Діаграма 5.  Кількість розглянутих справ  в адміністративному  судочинстві

 

 У 2018 році спостерігалась тенденція щодо зменшення розгляду справ  адміністративного  судочинства на 36.48%,  а також справ у порядку виконання судових рішень на 27.02%.

  3.  Цивільне судочинство :

    - 724 справи позовного провадження ( в порівнянні з 2017 р – 667);

    - 48 заяв про видачу/скасування судового наказу (2017 – 42);

    - 80 справ окремого провадження ( 2017 – 95);

    - 8 заяв про перегляд заочного рішення;

    - 8 заяв про перегляд справ за нововиявленими обставинами;

    -  12 скарг на дії або бездіяльність виконавчої служби ;

    -  28 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень;

    -  2 доручення іноземних судів ;

    -  2 заяви про забезпечення доказів.

 

Діаграма 6.  Кількість розглянутих справ  в цивільному  судочинстві

 

  4. Справи про адміністративні правопорушення:

    - 471 справа,  в т.ч. 8 справ щодо корупційних правопорушень (2017 – 

      470, в т.ч. 3 справи щодо корупційних правопорушень) ;

    - 2 справи у порядку виконання постанов у справах про адмінправопорушення.

 

Діаграма 7.  Кількість розглянутих справ  в справах про адмінправопорушення

 

 

 

  5. Результати розгляду справ суддями Полонського районного суду

Результати розгляду справ за КПК

 

2018

2017

Динаміка +/-

Розглянуто кримінальних проваджень,

з них:

132

118

+14

 

з постановленням вироку, з них:

73

73

0

 

 

з затвердженням угоди про примирення

23

11

+12

з затвердженням угоди про визнання

винуватості

5

6

-1

 

відмовлено в затвердженні угоди та надіслано справу прокурору для проведення досудового розслідування

0

2

-2

 

з закриттям провадження по справі

58

43

+15

з застосуванням заходів медичного характеру

1

0

+1

з застосуванням заходів виховного характеру

0

0

0

Кількість засуджених

75

67

+12

Кількість осіб, щодо яких закрито провадження

59

43

+16

Розглянуто клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, з них:

453

185

+268

 

задоволено

390

163

+227

відмовлено

2

7

-5

Розглянуто скарг на дії, рішення, бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з них:

34

36

-2

 

задоволено

26

24

+2

відмовлено

2

4

-2

Кількість проваджень, у яких прийнято рішення про застосування спецконфіскації

1

0

+1

Сума процесуальних витрат присуджена до стягнення

96 471 грн.

30 326 грн.

+ 66 145 грн.

Розглянуто клопотань у порядку виконання судових рішень, з них:

51

65

-14

 

задоволено:

40

46

-6

відмовлено:

5

10

-4

Розглянуто запитів, клопотань, подань в порядку надання між народної правової допомоги, з них:

1

2

-1

 

задоволено

1

2

-1

відмовлено

0

0

0

                   

 

 

 

Результати розгляду справ за КАС

 

2018

2017

Динаміка +/-

Розглянуто справ в порядку адміністративного судочинства, з них:

27

74

-47

 

 

 

 

 

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення

громадського порядку та безпеки

15

14

+1

Справи зі спорів з приводу реалізації

державної політики у сфері економіки

1

1

0

Справи зі спорів з приводу забезпечення

сталого розвитку населених пунктів та землекористування

2

4

-2

Справи зі спорів з приводу охорони

навколишнього середовища

1

0

+1

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної

політики у сфері праці

3

53

-50

Справи зі спорів з приводу забезпечення

юстиції

1

0

+1

Розглянуто справ із прийняттям рішення, з них

23

43

-20

 

Задоволено:

15

33

-18

Повернуто

1

0

+1

Відмовлено у відкритті провадження

1

4

-3

 

 

 

Результати розгляду справ за ЦПК

 

2018

2017

Динаміка +/-

Розглянуто заяв наказного провадження, з них:

48

42

+6

Видано судових наказів

45

36

+9

Скасовано судових наказів

2

2

0

Розглянуто справ позовного провадження, з них

724

762

-38

 

Задоволено

577

541

+36

 

Спори про право власності та інші речові права

87

108

-21

 

 

Задоволено

78

93

-15

 

Спори, що виникають з договорів

196

243

-47

 

Задоволено

172

203

-31

Спори, що виникають з житлових відносин

37

12

+25

 

задоволено

31

10

+21

Спори, що виникають з сімейних відносин

262

223

+39

 

задоволено

240

190

+50

Винесено заочних рішень

169

193

-24

Розглянуто справ окремого провадження, з них

80

95

-15

 

задоволено

74

90

-16

 

Справ про усиновлення

2

3

-1

 

задоволено

2

3

-1

 

 

Справ про встановлення фактів, що мають юридичне

значення

71

73

-2

 

задоволено

66

70

-4

Розмір грошових коштів, присуджених до стягнення

10 627 145

9 094 078

+1 533 067

 

у т.ч.моральної шкоди

3 961 400

6 700

+3 954 700

                               

 

 

 

Результати розгляду справ за КУпАП

 

2018

2017

Динаміка +/-

Розглянуто справ про адміністративні правопорушення, з них:

471

473

-2

 

закритих

183

133

+50

Застосовано заходів, передбачених ст.. 24-1 КУпАП

11

19

-8

Накладено  адміністративних стягнень, в т.ч.

 

166

 

229

-63

 

штрафи

146

170

-24

попередження

6

7

-1

Громадські роботи

5

34

-29

Суспільно корисні роботи

2

0

+2

Адміністративний арешт

7

18

-11

Повернуто справ, в т.ч. для належного оформлення

111

89

+22

Накладено штрафів на суму

643 875 грн.

875 262 грн.

-231 387 грн.

           

 

  6. Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили в 2018 році в Полонському районному суді становили 137 осіб.

  7. Склад засуджених, їх розподіл за видами та мірами покарання .

В 2018 році в Полонському районному суді засуджено 75 осіб, із них 12 жінок.

За видами покарання  поділяються на :

- злочини невеликої тяжкості – 15 осіб (2 жінки);

- злочини середньої тяжкості – 42 особи ( 8 жінок);

- тяжкі злочини – 18 осіб ( 2 жінки).

Із них:

 

За мірою покарання поділяються на :

  1. Позбавлення волі на певний строк – 5 осіб, із них :

 2 . Обмеження волі – 1 особа;

  1. Арешт – 2 особи;
  2. Громадські роботи – 7 осіб;
  3. Штраф – 4 особи.

 

Діаграма 8.  Порівняльна таблиця міри покарань

 

 8. Кількість справ , що розглянуті понад строки, встановлені процесуальним законодавством в Полонському районному суді становить:

-  1856  справ , які слухались до 3-х місяців,

- 279 справ, які  – які слухались понад 3 місяці до 1 року,

- 23 справи, які слухались понад 1 рік до 2-х років,

- 5 справ, які слухались понад 2 роки до 3-х років,

- 1 справа, яка слухалась понад 3  роки.

 

 Діаграма 9.  Кількість справ, що розглянуті понад строки по судочинствах

 

 

 

9. Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду (кінець 2018 року) становить 246 справ, в т. ч.  у 38  справах зупинено провадження.

Із них:

 По кримінальному судочинству:

- 19 кримінальних проваджень;

- 7 клопотань органів досудового розслідування .

По адміністративному судочинству:

По цивільному судочинству:

Залишок справ , які залишились нерозглянутими в 2017 році становить 322 справи. Це на 76 справ менше, ніж в 2018 році (23.6%).

 

10. Причинами відкладення розгляду справ

у 2018 році :

    1. в кримінальних провадженнях:

  1. в цивільних справах:
  1. в адміністративних справах:

 

в 2017 році:

  1. в кримінальних провадженнях:

 

  1. в цивільних справах:

В порівнянням з минулим звітним періодом зменшилась кількість фактів неявки захисника.

 

 11. За звітний період (2018 рік) в Полонському районному суді було на розгляді 8 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 Із них:

- повернуто – 1 заява,

- відмовлено у відкритті провадження – 1 заява.

Розглянуто - 6 справ, із них відмовлено в позові – 3 справи, задоволено – 2, закрита – 1.

В порівнянні із 2017 роком  ( 1 справа надійшла  - залишена без задоволення) в 2018 році збільшилось надходження справ  на 7 справ . Це на 87.5% більше, ніж у 2017 році.

 

  12. Кількість клопотань , подань, заяв у порядку виконання судових рішень , які перебували на розгляді в суді в 2018 році становить 91 справу. Із них розглянуто - 90 справ , залишок на 2019 рік – 1 справа. У 2017 році – 114 справ, розглянуто -111, залишок – 3.

Таким чином, зменшилось  надходження  клопотань , подань, заяв у порядку виконання судових рішень в 2018 році на 23 справи ( 20.2%).

 

 13. Провівши огляд даних здійснення правосуддя Полонським районним судом Хмельницької області за 2018 рік можна сказати, що у результаті сумлінної роботи суддів та працівників апарату суду та незважаючи на значне фактичне навантаження , складність у роботі, суд в цілому забезпечив правильне і своєчасне вирішення переважної більшості судових справ, забезпечив належне здійснення судочинства по всіх категоріях .

Різниця динаміки надходження справ  і матеріалів у нашому суді за два попередні роки (2017-2018рр) невелика –  на 207 справ  більше. Це говорить про те, що населення району ( 32 791 чол.)  та міста ( 20 579 чол.)  стало частіше звертатися  до суду за захистом своїх прав  та інтересів.

 

Керівник апарату

Полонського районного суду                                       Н.П.Рибачок

 21.01.2019 року

 

Виконавець: Бобрівник В.І.