flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд даних судової статистики щодо розгляду судових справ Полонським районним судом за 2023 рік

Огляд даних судової статистики

  про стан здійснення правосуддя Полонським районним судом Хмельницької області за 2023 рік

 

І. Загальні показники надходження справ і матеріалів за видами судочинства та категоріями справ.

Протягом 2023 року в Полонському районному суді   перебувало на розгляді  1750 справ та матеріалів  (кримінального, адміністративного, цивільного судочинства та  справ про адміністративні правопорушення), з них надійшло у 2023 році - 1614, що на  20,19% більше   в порівнянні з надходженням справ  та матеріалів з 2022-м роком (1288).

В минулому  році зберігалася тенденція до збільшення надходження справ і матеріалів по вище вказаних  категоріях, які розглядалися судом протягом року в порівнянні з 2022 роком. А саме:

• Справ кримінального провадження – на 15.64%;

• Справ та матеріалів адміністративного судочинства – на 8.33%;

• Справ та матеріалів позовного провадження – на 35.92%.

Надходження  справ про адміністративні правопорушення зменшилося  в порявнянні з 2022 роком на 3.37%.

Загальна кількість справ та матеріалів, що надійшли до Полонського районного суду Хмельницької області у 2022 та 2023 роках, виглядає наступним чином:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полонським районним судом у 2023 році  на виконання видано 1004 виконавчих документів на загальну суму 10 505 386 гривень, з них:

♦ 638 виконавчих листів, наказів, судових наказів на суму 9 279 135 грн;

♦ 366 ухвал, постанов, рішень на суму 1 226 251 грн.

ІІ. Характеристика середньомісячного надходження справ та матеріалів на одного суддю.

За штатним розписом в Полонському районному суді  рахується 4 судді, дві посади вакантні.  Судочинство у 2023 році  здійснювали двоє суддів, на кожного з них припало у середньому  по 807 справ та матеріалів.

Середньомісячне надходження всіх справ і матеріалів  на одного суддю за штатом – 36.68.

Середньомісячне надходження всіх справ і матеріалів фактично працюючих суддів – 73.36, що у порівнянні з 2022 роком (57.18) збільшилось на 16.18 %.

ІІІ. Кількість справ та матеріалів, які перебували на розгляді в суді. Кількість розглянутих справ за категоріями.

За даними судової статистики (згідно звіту 1-мзс про розгляд судових справ  за 2023 рік ) у Полонському районному суді перебувало в провадженні 1750 справ та матеріалів, що на 18.85%  більше , ніж у 2022 році (1420  справ і матеріалів).  Із них :

  1. Кримінальне судочинство – 204 справи та матеріали перебувало на розгляді суду, розглянуто 185:

• справи кримінального провадження  –121,

• справи у порядку виконання судових рішень – 49,

• клопотання прокурора про закриття кримінального провадження – 10,

• клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) – 2,

• справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами- 1,

• заяви про відвід судді (слідчого судді)- 1, 

• інші- 1.

  1. Адміністративне судочинство – 27 справ і матеріалів, розглянуто 21:

♦ справи – 15,

♦ справи в порядку виконання судових рішень- 6.

  1. Цивільне судочинство – 1044 справи та матеріали, розглянуто 899:

• справи наказного провадження – 309,

• заяви про забезпечення доказів, позову до подання  позовної заяви – 5,

• справи позовного провадження – 443,

• справи окремого провадження – 59,

• заяви про перегляд заочного рішення – 3,

• заяви про відвід судді – 2,

• скарги на дії або або бездіяльність виконавчої служби – 3,

• клопотання, заяви, подання в порядку виконання судових рішень- 34.

      4. Адміністративні правопорушення – 475, розглянуто 460:

♦ справ по адміністративні правопорушення – 456,

♦ справи у порядку виконання постанови – 4

   Основне навантаження становлять справи позовного провадження.

 

 

IV. Результати розгляду справ. 

Кримінальне судочинство.

Структура справ та матеріалів кримінального провадження, що перебували в провадженні суду у поточному 2023 році, виглядає наступним чином:

Найменування показника

Перебувало в провадженні  справ і матеріалів

Розглянуто справ і матеріалів

Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду

 

усього

у тому числі

 

надійшло у звітному періоді

з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2)

усього

 у т.ч. задоволено

усього

в т. ч.  не розгля-нутих понад 1 рік

 

Справи кримінального провадження         

139

120

1

121

x

18

2

1 598

Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді)

2

2

 

2

   

 

412

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

   

 

     

 

4

Справи в порядку виконання судових рішень

50

45

 

49

37

1

 

258

Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

1

   

1

   

 

21

Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

   

 

 

 

 

 

0

Заяви про відвід судді (слідчого судді)

1

1

 

1

1

 

 

 

Клопотання прокурора про закриття кримінального

10

10

 

10

10

 

 

 

 

Інше

1

1

 

1

1

 

 

 

Усього:                                       204             179             1                  185             49         19             2

У структурі  розгляду кримінальних проваджень найбільше таких, що стосувалися правопорушень злочинів проти життя і здоров’я людей (46), це умисні середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, домашнє насильство та залишення в небезпеці. На другому місці проти власності (30 ), це крадіжки, грабежі, шахрайства.. На третьому – проти безпеки руху і експлуатації (13 ). Всі інші  становлять  - 31 справу. Що у відсотках становить 38.33% +25%+10.83%+25.83%.

Усього було розглянуто 121 провадження та постановлено 97 вироків, якими засуджено 96 осіб, що на 26 осіб більше, ніж у 2022 році.. 

Серед тих, хто притягувався торік до кримінальної відповідальності, були також і представниці прекрасної статі. Протягом року знаходилось на розгляді 13 проваджень , як і у 2022 році,  стосовно 13 осіб . Розглянуто 11 проваджень, з  них 11 з постановленням обвинувального вироку, 2 провадження закрито. В 2023 році розглянулось  проваджень щодо жінок на два більше у порівнянні із 2022 роком.

Минулого року на розгляді перебувало 5 кримінальних проваджень щодо 5 неповнолітніх (у 2022-му році 3 і 3 відповідно). Як правило, підліткам інкримінувались нанесення тілесних ушкоджень ( тяжких, легких та середньої тяжкості). Розглянуто 4 провадження, у двох   із них постановлено вирок, два провадження було закрито, одне у залишку.

Адміністративне судочинство.

На протязі 2023 року на розгляді суду знаходилося 27 адміністративних справ та матеріалів ( 2022 – 22) , з них  24 – надійшли в звітному періоді . Розглянуто  21 справу та матеріали, що становить 77,77% від тих, що знаходилися на розгляді. Залишок нерозглянутих – становить 6, або 22.22% від усіх, що перебували в провадженні.

Справ  категорії  адміністративного судочинства у провадженні суду була традиційно найменша кількість. Більшість  стосувалася спорів із приводу забезпечення громадського порядку та безпеки. Небагато проваджень стосувалося щодо забезпечення права особи на звернення до органів державної влади.

Структура справ та матеріалів адміністративного судочинства, що перебували в провадженні місцевих судів у 2023 році виглядає наступним чином:

 

Найменування

показника

Перебувало в провадженні  справ і матеріалів

                      Розглянуто справ і        матеріалів

Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

надійшло у звітному періоді

усього

 у т.ч. задоволено

усього

в т. ч.  не розгля-нутих понад 1 рік

Позовні заяви

21

21

21

18

   

 

Справи

21

18

15

8

6

 

Справи в порядку виконання судових рішень

3

3

3

1

   

Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

           

Заяви про відвід судді (слідчого судді)

           

Доручення судів України/іноземних судів

   

 

     
               

Усього:                            27                          24                                 21                         9                   6

Цивільне судочинство 

Ця категорія справ традиційно є найчисельнішою, адже найчастіше громадяни звертаються до суду саме за вирішенням повсякденних питань. Найбільшу кількість складають позовні провадження, які стосуються сімейних, трудових, земельних, житлових правовідносин, питань права власності та спадкування, відшкодування збитків, виконання зобов’язань тощо.

На протязі 2023 року на розгляді в Полонському районному суді перебувало 1044 справи і матеріали цивільного судочинства (2022 – 733), з них  952 – надійшли на протязі року (2022- 610). Розглянуто  899 справ та матеріалів, що становить 86.11% від тих, що знаходилися на розгляді (у 2022 році - 614 справ).   Відповідно до цих  статистичних даних кількість  розглянутих справ та матеріалів цивільного судочинства збільшилось  у 2023 році на  285 справ і матеріалів, що на 31.70 % більше, ніж  у аналогічному періоді 2022 року.

Залишок нерозглянутих у 2023 році  становить 145 справ та матеріалів, або 13.88% від усіх, що перебували в провадженні.

Судові накази – особлива форма судового рішення та зручний механізм захисту неоспорюваних прав, яким певного суб’єкта зобов’язують вчинити певні юридично значимі дії. Найчастіше йдеться про стягнення боргів по сплаті за комунальні послуги, заробітної плати, присудження аліментів,  тощо. У 2023 році  перебувало у провадженні суду 314 заяв про видачу судового наказу, розглянуто 309 заяв. Суд видав 240 судових наказів на суму 224 753грн. Порівнючи судові накази з 2022 роком – 180 справ, можна сказати , що надхоження справ збільшилось майже у 58.25%.

У порядку окремого провадження розглядалися  справи про визнання фізичної особи недієздатною; про видачу і продовження обмежувального припису; про встановлення фактів, що мають юридичне значення; про усиновлення та спадщину тощо. У минулому 2022 році в провадженні суду було 45 таких проваджень (2023- 63), було розглянуто 44 справи ( 2023- 59), із задоволенням позову – 40 (2023- 54) справи. Майже на 30% збільшилося  надходження та розгляд справ окремого провадження.

Структура справ та матеріалів цивільного  судочинства, що перебували в провадженні місцевих судів у поточному звітному періоді, виглядає наступним чином:

Найменування показника

Перебувало в провадженні  справ і матеріалів

Розглянуто справ і матеріалів

Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду

 

усього

у тому числі

 

надійшло у звітному періоді

з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2)

усього

 у т.ч. задоволено

усього

в т. ч.  не розгля-нутих понад 1 рік

 

цивільне судочинство

Заяви про видачу/скасування судового наказу

314

309

 

309

256

5

 

165

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

5

5

 

5

3

   

0

Позовні заяви

517

494

6

498

470

19

 

692

 

Справи позовного провадження

559

475

10

443

359

116

2

5 613

Заяви окремого провадження

73

72

 

73

60

   

29

 

Справи окремого провадження

63

60

 

59

54

4

 

403

Заяви про перегляд заочного рішення

3

3

 

3

1

   

45

Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами

             

10

Заяви про відновлення втраченого судового провадження

             

1

Заяви про відвід судді (слідчого судді)

2

2

 

2

1

     

Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби

3

3

 

3

2

   

71

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

35

35

 

34

28

1

 

152

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню

             

1

Доручення судів України / іноземних судів

             

2

                  Усього:                                      1044           952                11                 899            704          145         2

Адміністративні правопорушення

Нові надходження за 2023 рік  становили 459 справ та матеріалів, що на 16 справ менше, ніж у 2022 році. Суд виніс 456 постанов, більша  половина з них – про накладення адмінстягнень, у решті випадків провадження закривалися, у зв’язку із звільненням від адмінвідповідальності при малозначності правопорушення, відсутності складу правопорушення, передачею справ прокурору, закінченням строків. До адмінвідповідальності притягнуто майже 388 громадян. Найбільше з них (110 осіб)  - за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, на другому місці (59 осіб) – за вчинення домашнього насильства, на третьому (53) – за невиконання батьками своїх обов’язків, тощо.

Найбільш поширеними видами адмінстягнень  у 2023 році були штрафи, їхня загальна сума становить понад 1 987 589 гривень, з них добровільно сплачено понад 733 537 грн. У 2022 році  сума накладеного адмінстягнення  була трохи більша , становила 2 210 544 грн., добровільно – 899 461 грн.

Також порушникам виносились попередження, призначалися громадські та суспільно-корисні роботи , 21 особа – громадські роботи., 14 осіб отримали стягнення у вигляді арешту, 2 особи – арешт з утриманням на гаупвахті. Додатковими видами покарання, що застосовувалися найчастіше, було позбавлення водійського посвідчення (64 осіб) і конфіскація майна (11) та ін.

Протягом року за вчинення адмінправопорушень застосовано заходи впливу до 15 неповнолітніх за розпивання спиртних напоїв та куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Переважно  до правопорушників застосовувалось  попередження.

Кількість осіб, яких направлено на проходження програми для кривдників, становить 26 осіб у 2023 році.

Структура справ та матеріалів справ про адміністративні правопорушення, що перебували в провадженні суду у 2023 році, виглядає наступним чином:

Найменування показника

Перебувало в провадженні  справ і матеріалів

Розглянуто справ і матеріалів

Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

надійшло у звітному періоді

з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2)

усього

 у т.ч. задоволено

усього

в т. ч.  не розгля-нутих понад 1 рік

адміністративні правопорушення

Справи  про адміністративні правопорушення

471

456

 

456

 

15

2

у тому числі щодо корупційних правопорушень

1

1

 

1

     

Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення

4

3

 

4

4

   

Заяви про відвід судді (слідчого судді)

             

Усього:                             475          459                           460             4              15                   2

V. Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили.

У звітному періоді засуджено 113 осіб, вироки стосовно яких набрали законної сили.

VI. Склад засуджених, їх розподіл за видами та мірами покарання.

Склад засуджених:

 За віком:

♦ неповнолітніх -2,    повнолітніх - 87, із них 8 жінок;

За заняттям засуджених на момент вчинення злочину:

♦ робітники-4

♦ інші службовці-1

♦ військовослужбовець - 3

♦ приватні підприємці- 2

♦ студенти- 1

♦ інші заняття - 4

♦ працездатні, які не працювали і не навчались  - 66, із них 10 осіб із незнятою, непогашеною судимістю

♦ пенсіонери, в т.ч. інваліди – 8.

За освітою:

♦ 7 осіб з повною вищою освітою

♦ 1 особа з базовою вищою освітою

♦ 33 особи з професійно-технічною освітою ;

♦ 31 особа з повною загальною середньою освітою ;

♦ 16 осіб з базовою загальною середньою освітою ;

♦ 1 особа без освіти.

Склад засуджених за видами та мірою  покарання :

• 4 особи притягнуто до покарання в вигляді позбавлення   волі ;

• 1 особа притягнуто до покарання в вигляді обмеження волі ;

•  3 особи притягнуто до покарання в вигляді арешту  ;

• 25 осіб притягнуто до покарання в вигляді громадських робіт ;

• 20 осіб притягнуто до покарання в вигляді штрафу .

Застосовувались додаткові види покарання:

• 1 особу притягнуто до покарання в вигляді позбавлення права обіймати певні

посади або займатись певною діяльністю ;

У звітному періоді було звільнено від покарання:

• 5 осіб з випробувальним строком .

 

VII. Кількість  справ, що розглянуті понад строки, встановлені процесуальним законодавством . 

На протязі 2023 року в Полонському районному суді кількість справ , що розглянуті понад строки, закінчені провадженням,  становила :

VIII. Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, у т.ч. провадження у яких зупинено.

На протязі 2023 року відсоток розгляду справ суддями Полонського районного суду становив 96.96%. Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває один рік становить 3.24%.

На кінець звітного періоду  нерозглянутими залишились 185 справ, в тому числі провадження у  6 справах  зупинено.

IX. Причини та строки відкладення розгляду справ.

Серед  причин перевищення строків розгляду справ є відкладення у зв’язку із наданням сторонами  до суду додаткових доказів, заміна відповідача,  хвороби учасників процесу,  направлення справ на експертизу, на яку йде тривалий час.

Також є такі фактори, як часті і тривалі повітряні тривоги, коли судді, працівники апаратів та учасники процесу змушені спускатися в сховища. Часткова відсутність електроенергії, що призводить до відкладення розгляду справ та порушення строків розгляду справ, передбачених законодавством, оскільки неможливо забезпечити звукозапис та відеозапис засідань, що є обов’язковим згідно з процесуальним законом у цивільних, кримінальних та адміністративних справах.

Загальною проблемою є також неявка учасників судового процесу в судові засідання, частина з яких поїхала за межі України, частину позивачів та відповідачів мобілізовано до лав ЗСУ.  

X. Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

У звітному 2023 році до Полонського районного суду  на розгляд заяв  про перегляд рішень адміністративного, цивільного  судочинства у зв’язку з нововиявленими обставинами не надходили, відповідно у 2022 році також. Розглядалась 1 заява  про перегляд судового рішення  за нововиявленими обставинами або виключними обставинами по кримінальному судочинству, яка була  повернута учаснику процесу у зв’язку з неусуненням недоліків.

XI. Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

В порядку виконання судових рішень кримінального провадження у звітному періоді  перебувало  50 клопотань, з них розглянуто 49, 37 із яких задоволено, одна справа залишається в залишку на 2024 рік.

В  порядку виконання судових рішень  цивільного судочинства у звітному періоді знаходилось в провадженні та надійшло до суду 35 клопотань,  подань  та заяв. З них розглянуто 34, в тому числі 28 задоволено вимоги, одна справа в залишку.

В порядку виконання судових рішень адміністративного судочинства у звітному періоді знаходилось в провадженні в суді 3 справи, які були  розглянуті, в тому числі 1 задоволено.

В порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення у звітному періоді знаходилось в провадженні   4 клопотання, подання та заяви. Всі вони розглянуті, по 4  прийнято рішення про їх задоволення.

XII. Зазначити (за наявності) фактори, що породжують зміну динаміки показників судової статистики.

Проведений аналіз даних щодо здійснення судочинства свідчить про те, що впродовж 2023 року збільшилась  кількість справ та матеріалів по трьох категоріях справ, що надійшли на розгляд до суду. Динаміка показників судової статистики говорить  про збільшення навантаження  на суддів та на суд в цілому.

Враховуючи наявність двох  вакантних посад суддів у суді , можна сказати, що фактичне навантаження на працюючих суддів залишається досить значним, що призводить до збільшення строку розгляду справ і матеріалів.

Керівник апарату Полонського районного суду                                          Наталія РИБАЧОК