flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників патронатної служби та робітників Полонського районного суду Хмельницької області

27 жовтня 2017, 12:59

                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом керівника апарату

Полонського  районного  суду

Хмельницької області

№129/06-7 від « 14  »листопада  2016 р

 

                                                          

 ПОЛОЖЕННЯ

 про преміювання працівників патронатної служби та  робітників  Полонського районного   суду Хмельницької області

 

                           1.Загальне положення

 

1.1. Положення про преміювання працівників  апарату Полонського районного  суду Хмельницької області, а саме працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування, службовців та робітників (далі - працівники апарату суду) розроблено відповідно до вимоги Кодексу законів про працю України,  Закону України „Про судоустрій і статус суддів ”, постанови Кабінету Міністрів від 05 травня 2016 року №323 «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах», постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» і має на меті посилення матеріального заохочення працівників апарату  Полонського районного   суду Хмельницької області (далі – суду), чіткого виконання ними своїх службових обов’язків, ініціативного і творчого ставлення до праці.

1.2. Преміювання працівників апарату суду здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць. 

1.3. За рахунок економії річного фонду оплати праці може бути виплачена премія за підсумками роботи за рік.

1.4. Положення поширюється на працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування,   службовців та робітників апарату суду.

                                    

  1. Порядок визначення фонду преміювання

 

2.1.  Фонд преміювання утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

2.2.  Видатки на преміювання передбачаються в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі суду на відповідний бюджетний рік та економії коштів на оплату праці.

2.3. Витрати на преміювання у кожному конкретному випадку визначеному пунктами 1.1, 1.2, 1.3 та 1.4 здійснюються за рахунок фонду преміювання, утвореного відповідно до пункту 2.1 цього Положення.

2.4. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області розраховує фонд преміювання для нарахування всіх видів премії та доводить до відома керівника апарату суду.

 

  1. Показники преміювання і розмір премії

3.1. У процесі визначення конкретного розміру премії враховується рівень виконання працівниками посадових обов’язків, а саме:

- обсяг і якість виконуваних робіт, своєчасне та якісне виконання працівником заходів, передбачених планами роботи суду і відповідного структурного підрозділу;

- виконавська дисципліна – дотримання термінів виконання службових документів і доручень керівництва, виконання позапланових робіт;

- дотримання трудової дисципліни.

3.2. Розмір премії залежить від виконання показників, зазначених в пункті 3.1 цього Положення, та особистого вкладу в загальні результати роботи та нараховується працівникам апарату суду  у відсотках до посадового окладу працівників без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами і визначається:

-  кожному працівнику апарату суду –  безпосереднім керівником за погодженням з керівником апарату суду та головою Полонського районного    суду   Хмельницької  області;

3.3. Премія за підсумками роботи за місяць нараховується пропорційно відпрацьованому часу та не виплачується працівникам за час відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності, в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, та у період випробувального терміну, що був встановлений працівникові при прийнятті його на роботу.

3.4. Працівникам апарату суду, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

3.5. Працівники апарату суду можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків за невчасне (неналежне) виконання показників, передбачених пунктом 3.1.

3.6.  Працівники, яких звільнено з ініціативи суду або на яких накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються премії у повному обсязі.

  1. Порядок і терміни преміювання

4.1. Преміювання працівників апарату суду здійснюється (за наявності коштів на виплату премії) за сумлінне та якісне виконання обов’язків, визначених посадовою інструкцією, виконання заходів, передбачених планами роботи суду, доручень керівництва, дотримання виконавської та трудової дисципліни і особистого вкладу у загальні результати роботи: за місяць,  за підсумками роботи за рік.

4.2. Преміювання працівників апарату суду в кожному конкретному випадку визначеному пунктами 1.2 та 1.3 цього Положення здійснюється за  наказом керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки за погодженням з головою суду.

4.3. Проект наказу про преміювання працівників апарату суду готує керівник апарату суду   та  погоджує з головою суду або особою, яка виконує його обов’язки.

4.4. Пропозиції щодо преміювання працівників апарату суду вносяться не пізніше 22 числа кожного місяця виходячи з реального стану належної організації та результативності роботи на відповідних напрямках діяльності.

4.5. Пропозиції щодо позбавлення премії конкретному працівникові зазначаються в наказі про преміювання за рішенням керівника апарату суду або на підставі доповідної записки чи подання безпосереднього керівника з зазначенням причин депреміювання. 

       4.6. Премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за  місяць, в якому нараховано премію.

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Полонського районного суду

Хмельницької області

підпис     А.Г.Горщар

"14" листопада 2016 року