flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання державних службовців апарату Полонського районного суду Хмельницької області

15 листопада 2023, 10:39

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                       Наказом керівника апарату  

                                                                                                                   Полонського районного суду                                                             

                                           Хмельницької області

                            № 20/06-7

                                            «15» листопада 2023 р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання державних службовців апарату Полонського районного суду Хмельницької області

 

І. Загальні положення

 1. Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу» і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям Полонського районного суду Хмельницької області, (далі - суд), які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».
 2. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.
 3. Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:
 • премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
 • місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

     Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначає керівник апарату суду у Полонському районному суді залежно від особливостей виконання функцій і завдань суду.

 1. Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником апарату суду в Полонському районному суді Хмельницької області відповідно до затвердженого ним положення про преміювання, розробленого згідно з цим Типовим положенням і погодженого з головою суду.
 2. Розмір премії державного службовця встановлюється керівником апарату суду в Полонському районному суді шляхом видання відповідного наказу.
 3. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
 4. Фонд преміювання Полонського районного суду встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

II.Порядок визначення розміру премії державним службовцям Полонського районного суду

 1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в Полонському районному суді Хмельницької області визначається у положенні про  преміювання державних службовців Полонського районного суду.
 2. Розмір місячної або квартальної премії державного службовця залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи Полонського районного суду Хмельницької області з урахуванням таких критеріїв:
 •  ініціативність у роботі;
 •  якість виконання завдань, визначених положенням про преміювання державних службовців апарату Полонського районного суду  Хмельницької області, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва   Полонського   районного суду та безпосереднього керівника державного службовця;
 •  терміновість виконання завдань;
 •  виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).
 1. Державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б» та здійснюють повноваження керівника апарату суду та заступника керівника апарату  Полонського районного суду,  місячна або квартальна премія встановлюється керівником апарату  суду у суді за погодженням із суб’єктом призначення.
 2. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

        Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для       державних службовців Полонського районного суду , які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

     Зазначена премія нараховується незалежно від фактично відпрацьованого часу у місяці, в якому вона виплачується.

III. Порядок нарахування та виплати премій

 1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об’єктами державного майна ТУ ДСА України в Хмельницькій області щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання Полонського районного суду та доводить зазначену інформацію до відома керівника апарату суду, або особи, яка виконує його обов’язки.
 2. Керівник апарату суду, або особа, яка виконує його обов’язки, на основі розрахунків, наданих відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності , управління об’єктами державного майна ТУ ДСА України в Хмельницькій області, готують пропозиції щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному державному службовцю з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників державних службовців.
 3. Преміювання працівників, які звільняються, проводиться у місяці звільнення за фактично відпрацьований час за пропозицією безпосереднього керівника.
 4. У місяці, в якому державний службовець перебуває у відпустці (основній, додатковій та інших, передбачених законодавством), за період тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться із розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія нараховується за фактично відпрацьований час.
 5. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається судом самостійно в межах річного фонду преміювання суду.
 6. Місячна премія державним службовцям державного органу виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія - не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

       Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць,      у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше ніж у грудні року, в якому проводиться         оцінювання результатів службової діяльності.

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Полонського

районного суду

Хмельницької області

___________Н.А.Горгулько

«15»листопада 2023  року