flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання державних службовців апарату Полонського районного суду Хмельницької області

27 жовтня 2017, 12:44

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом керівника апарату

Полонського  районного суду

Хмельницької області

№129/06-7  від « 14» листопада 2016 р

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
       про преміювання державних службовців
 апарату

   Полонського районного   суду Хмельницької області

I. Загальні положення

 1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про державну службу" на основі Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646, і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям Полонського районного суду Хмельницької області, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.
 2. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців Полонського районного суду (далі – суду) за доручену роботу або поставлені завдання.
 3. Державним службовцям  можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна  або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

 1. Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 пункту 3 цього положення визначає керівник апарату суду за погодженням з головою суду або особою, яка виконує його обов’язки, відповідно до цього Положення, залежно від особливостей виконання функцій і завдань державного органу.
 2. Розмір премії державного службовця Полонського районного суду встановлюється керівником апарату суду за погодженням з головою суду або особою, яка виконує його обов’язки, шляхом видання відповідного наказу.
 3. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
 4. Фонд преміювання  Полонського районного  суду  встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду заробітної плати.
 5. До набрання  чинності пунктами 6 та 7 цього розділу преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.

 II.Порядок визначення розміру премії державним службовцям Полонського районного   суду Хмельницької області

1. Розмір місячної  або квартальної премії  державного службовця  залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи Полонського районного суду Хмельницької області з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положеннями про 
 самостійний структурний підрозділ, в якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва  суду та безпосереднього керівника державного службовця;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

 1. Преміювання державного службовця Полонського районного  суду за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців Полонського  районного  суду, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

 1. Місячна премія нараховується у відсотках від посадового окладу за фактично відпрацьований час. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна премія державним службовцям  не нараховується.
 2. Місячна премія не нараховується державним службовцям 
  Полонського районного  суду:

1) за період випробувального терміну, що був встановлений при прийнятті на роботу;

2) звільненим за власним бажанням, за ініціативою суду або за угодою сторін у місяці звільнення, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України;

3) на яких накладено дисциплінарне стягнення в місяці накладання такого стягнення.

III. Порядок нарахування та виплати премій

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об'єктами державного майна ТУ ДСА України в Хмельницькій  області щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання суду та доводить зазначену інформацію до відома керівника апарату суду, або особи, яка виконує його обов’язки.

 1. Керівник апарату суду, або особа, яка виконує його обов’язки, на основі розрахунків, наданих відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об'єктами державного майна ТУ ДСА України в Хмельницькій області, встановлює розмір місячної або квартальної премії кожному державному службовцю.
 2. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається судом в межах фонду преміювання суду.
 3. Місячна премія державним службовцям суду виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія - не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Полонського районного суду

Хмельницької області

 підпис    А.Г. Горщар

"14" листопада 2016 року